Tarzımız

kareTarzımız, kişiye, isteklere ve beğenilere göre değişmekte olsa da, hepsinde ortak nokta hakimdir… Bizi farklı kılan da budur zaten. Estetik,fonksiyonellik, denge, uyum ve düzen…İnsan ölçeğini ön planda tutarız tasarımlarımızda. Herhangi bir akıma bağlı değiliz. Dünkü gelenekler, bugünkü talepler, günümüz metropol yaşamının gerekleri ve getirileri, tasarıma bakış açımızın vazgeçilmezlerindendir.

Genel planlama ilkelerinden, imalat detaylarına ve aksesuar seçimine kadar, tutarlılık içinde sürdürdüğümüz mekansal tasarımlarımız, bir tavırla gelişir ve sonuç formlara dönüşür. Formlarla oynamak, malzemelerle illüzyonlar yaratmak, büyük keyif verir bize. Mekanları planlarken, iç dekorasyonun da nasıl olacağını kurgularız.

Temel hedefimiz, eşyaların arkasına saklanmayan bir mimari oluşturmaktır. Bize göre, iyi mimarlık, genelde eşya istemiyor.

Ayrıca; iyi tasarım, iyi uygulamalarla kendini gösterir. Bunun için de,tasarımlarımızın uygulama aşamasını yakından takip ediyoruz.